ขอเชิญชมรายการพิเศษ "ร้อยใจไทยน้อมถวายความอาลัยทั่วโลก" ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559

https://www.youtube.com/watch?v=x9MiGU8BkSQ&feature=youtu.be