ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์: https://bit.ly/3yQUa9H หรือคลิก ลงนามถวายพระพร