Menu

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดการลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และลงนามถวายพระพร โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชุมชนชาวไทยในฟิลิปปินส์ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ (107 Thailand (Rada) Street, Legaspi Village, Makati City, Metro Manila) หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โดยมีนาย Eduardo José A. de Vega, Undersecretary for Migrant Workers Affairs กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแขกเกียรติยศ และมี Most Rev. Charles John Brown, Dean of Diplomatic Corps นาย Enrique A. Manalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ นาย Benjamin Diokno รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ นาย Teodoro Locsin Jr. เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหราชอาณาจักรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ นาย Jude Avorque Acidre สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และรองผู้แทนเสียงข้างมากสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ รวมทั้งเอกอัครราชทูต คณะทูตานุทูตและคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในฟิลิปปินส์เข้าร่วมงานกว่า ๖๐๐ คน
 
ในโอกาสดังกล่าว นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลัง พระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร อันเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประชาคมโลก และกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในทุกระดับตลอดระยะเวลา ๗๓ ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชนซึ่งมีความแน่นแฟ้นจากการที่ไทยและฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน รวมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และจะมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
ในการนี้ USEC Eduardo José A. de Vega ได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในทุกมิติ และแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย
 
หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และ USEC Eduardo José A. de Vega ได้นำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์
 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วม
 
ทั้งนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และเครือข่ายผู้ถวายงาน ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยได้กราบนิมนต์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์