Menu

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้

ปลูกต้นไม้พันธุ์หายากของฟิลิปปินส์ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒๘ ต้น ณ สวนพฤกษศาสตร์ Makiling Botanic Garden มหาวิทยาลัย University of the Philippines Los Baños โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชนไทย ในฟิลิปปินส์ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กกำพร้า Asociacion de Damas de Filipinas โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชนไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม