Menu

ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

 

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบปะชุมชนไทยในเมืองเซบู ระหว่างการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Radisson Blu นครเซบู เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยและนักศึกษาไทยในนครเซบูและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคณะกรมการกงสุล ซึ่งนำโดยนายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล และมี พ.ต.อ. สุรพงศ์ ชาติสุทธิ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลและ กรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมโครงการด้วย

ออท.ฯ พบปะพูดคุยกับคนไทยที่มาใช้บริการ

บริการจัดทำหนังสือเดินทาง

บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล

ออท.ฯ และคณะ พบปะหารือกับนักศึกษาและคนไทยในเมืองเซบู

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะรองอธิบดีกรมการกงสุลได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ณ Gullas College of Medicine มหาวิทยาลัย Visayas นครเซบูและคนไทยที่ทำงานในนครเซบูกว่า 20 คน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่ขอรับความช่วยเหลือ โดยภายหลังการพบกับนักศึกษาไทย เอกอัครราชทูตฯ และคณะรองอธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับคณะผู้บริหารของ Gullas College of Medicine และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเซบู เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์ไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้สถาบันฯ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยดูแลและแก้ปัญหาของนักศึกษาไทยอย่างเต็มที่ต่อไป 

ออท.ฯ พูดคุยกับนักศึกษาไทยในเมืองเซบู

ออท.ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Gullas College of Medicine และ ตม. เมืองเซบู 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิเด็ก Asociacion de Damas de Filipinas โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามข้าราชการและพสกนิกรไทยในฟิลิปปินส์ จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว