Menu

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

📢❗️ประกาศเตือนภัยการปะทุของภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano)📢

🔴ตามที่เกิดเหตุปะทุของภูเขาไฟมายอน (Mayon Volcano) ในเมืองลากาสปี (Legazpi) จังหวัดอัลไบย์ (Albay) ทางตอนใต้ของเกาะลูซอน (อยู่ห่างจากรุงมะนิลาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร) โดยมีควัน เปลวไฟ และลาวาออกจากภูเขาไฟ รวมทั้งเกิดเหตุหินถล่มบริเวณภูเขาไฟเป็นระยะ ๆ ซึ่งทำให้ทางการ ฟป. ยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 (จาก 5 ระดับ) อันเป็นการแจ้งเตือนว่า ภูเขาไฟมายอนอาจเกิดการปะทุรุนแรงจนเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขึ้นในเร็ววันนี้ได้ 

🔴ประกาศต่าง ๆ ของทางการฟิลิปปินส์

- รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอัลไบย์ประกาศให้จังหวัดอัลไบย์เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (state of calamity) และได้ประกาศขยายพื้นที่อันตรายจากรัศมี 6 กิโลเมตรเป็น 7 กิโลเมตร กำหนดให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ดังกล่าว

- กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขาไฟมายอนให้ระวังผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเถ้าฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมาจากภูเขาไฟ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองคอและจมูก หายใจไม่สะดวก มีอาการคล้ายหลอดลมอักเสบ ระคายเคืองตา มีอาการแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น -ในชั้นนี้ - Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ยังไม่ได้ประกาศระงับเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้า-ออกที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ รวมถึงท่าอากาศยาน Ninoy Aquino International Airport ในกรุงมะนิลา

📌สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จึงขอให้คนไทยโปรดงดเว้นการเดินทางไปยังบริเวณภูเขาไฟมายอน รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ประกาศเป็นเขตอันตราย โดยโปรดติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือน/ข้อแนะนำต่างๆ ของทางการฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Hotline (+63) 917 806 3977 และ (+63) 917 805 8863


Image:nbcnews 

ดาวน์โหลดผลการเลือกตั้งเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่

 

📢📢สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ให้ทราบ ดังนี้

📌1. มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเซบู รวมทั้งสิ้น 679 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 818 คน คิดเป็นร้อยละ 83.01 

รายละเอียดดังประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ส.ส. 5/23 (นร)) https://thaiembassymnl.ph/.../2023-03.../2023-05-07-10-08-28)

📌2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดไปยังประเทศไทยทางถุงเมล์การทูตพิเศษเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG625 ซึ่งถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 22.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันเดียวกัน 

🗳️🗳️สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานที่เลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งที่กรุงมะนิลาและเมืองเซบู