Menu

ประกาศเตือนคนไทยกรณีซุปเปอร์ไต้ฝุ่น KARDING (NARU) 

National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC)...

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล...

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทย...

            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายธวัช สุมิตรเหมาะ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พร้อมด้วย น.ส. อติภา วรรธนะพงษ์ เลขานุการเอก และ...

Thailand is a dedicated advocate for global sustainable development. The kingdom has been promoting its homegrown Sufficiency Economy Philosophy (SEP) as an alternative approach to achieving the...

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

Thumbnail ประกาศเตือนคนไทยกรณีซุปเปอร์ไต้ฝุ่น KARDING (NARU)  National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่น KARDING (หรือ NARU) ซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ในคืนนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๕) ทางบริเวณตอนเหนือของจังหวัด Quezon หรือตะวันออกของจังหวัด Aurora ด้วยความเร็ว ๒๖๐ กม./ชม. ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง...

ข่าวกิจกรรม

Thumbnail   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม