Menu
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
เมื่อที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดการลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (๑๘.๐๐ น. เวลาประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข่าวกิจกรรม

Thumbnail สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ...