Menu

            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายธวัช สุมิตรเหมาะ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พร้อมด้วย น.ส. อติภา วรรธนะพงษ์ เลขานุการเอก และ นายวิศรุต ปิยะวงศ์สมบูรณ์ เลขานุการโท เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงินช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จำนวน 65,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดย นาย Nathaniel G. Imperial อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมี น.ส. Susan E. Quiambao หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและการรับมือกับภัยพิบัติ ผู้แทนจากหน่วยงาน NDRRMC เข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและการบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นราอี (Rai) ซึ่งพัดขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2564

            อุปทูตฯ ได้แจ้งถึงความห่วงใยของรัฐบาลไทยและประชาชนไทยที่มีต่อรัฐบาลและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่เกาะ Visayas และ Mindanao การมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีของไทยที่มีต่อรัฐบาลและประชาชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดจนความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป