Menu
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วม
 
ทั้งนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และเครือข่ายผู้ถวายงาน ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยได้กราบนิมนต์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์