Menu

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และภาคเอกชน พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคมพร้อมกัน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร