Menu

?เรื่องเล่าของทูตไทย : พบกับเสน่ห์ฉลามปาเลา!? สถานทูตไทยขอนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศปาเลาของท่านทูตกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ซึ่งนอกจากจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำฟิลิปปินส์แล้ว ท่านยังเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศปาเลาอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปาเลา หากเรียกตามภาษาทางการทูตแบบราชการ ก็คือ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐปาเลา มีถิ่นพำนัก ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

เช่นเดียวกันกับการทำงานในหน้าที่ทูตไทยประจำฟิลิปปินส์ การทำงานในฐานะทูตไทยประจำปาเลา ก็มีหลักการพื้นฐานเหมือนกัน คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ปาเลา ให้มีความเจริญก้าวหน้า และราบรื่น และการคุ้มครองดูแลพี่น้องคนไทยที่ปาเลา

ก่อนอื่นขอแนะนำเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศปาเลากันก่อน ปาเลาเป็นประเทศแบบหมู่เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์ เดินทางจากฟิลิปปินส์ไปปาเลาโดยทางเครื่องบินใช้เวลาประมาณ ๓ ชม. ปาเลาเป็นประเทศเล็ก มีประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน? ประเทศถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก แม้เป็นประเทศเล็ก แต่ปาเลาถือว่า เป็นประเทศท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และมีจิตสำนึกสูงในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล..... จุดแข็งที่เป็นจุดขายของปาเลาในการท่องเที่ยว ก็คือ การท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลด้วยการประดาน้ำ การดูปะการัง และสัตว์น้ำทางทะเลที่มีหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่า มากมากแบบยกกำลัง

ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ที่อยู่คู่กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ทำให้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวปาเลา ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างหลากหลาย ท่องเที่ยวแบบผจญภัยจากการดำน้ำ ทั้งประเภทผิวน้ำและดำถังทะเลลึก และท่องเที่ยวแบบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ จึงทำให้ปาเลาเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น และไต้หวันเป็นจำนวนมาก ขณะที่พวกเราคนไทยมีจำนวนไม่มาก

สำหรับคนไทย ท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวปาเลาได้ทันทีโดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งสะดวกสบายมาก หมายความว่า เพียงแค่ท่านมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ ๖ เดือน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ก็ขึ้นเครื่องบิน เดินทางมาปาเลาได้เลย? และสามารถพำนักเพื่อท่องเที่ยวในปาเลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

เส้นทางที่น่าจะคล่องตัว ก็คือ เดินทางมาแวะผ่านที่ฟิลิปปินส์ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องบินไปปาเลา (คนไทยมาฟิลิปปินส์ไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน และอยู่ได้โดยไม่มีวีซ่าไม่เกิน ๒๑ วัน)

ด้วยความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทางทะเลของปาลา จึงทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจในธรรมชาติเหล่านี้ ซึ่งนับวัน จากภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษต่างๆ จะทำให้พวกเราหาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ที่บริสุทธิ์เช่นปาเลา ยากมากขึ้นทุกๆ วัน? เอกลักษณ์เฉพาะพิเศษของปาเลาที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจ ก็คือ ปะการังและพันธุ์ปลาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายมากมายตั้งแต่ปลาฉลาม กระเบน โลมา ทูน่า การ์ตูน รวมทั้งแมงกะพรุน เต่าทะเลยักษ์ และหอยมือเสือ

เรื่องเล่าเบาๆ ที่กลายเป็นเกร็ด และตำนานของเสน่ห์ฉลามปาเลาที่ได้รับทราบ และรับฟังมา คือ ยังไม่มีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ว่า มีนักท่องเที่ยวคนใดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการถูกฉลามปาเลากัด โจมตี และทำร้ายแต่อย่างใด โดยมีคนเล่าว่า เพราะฉลามปาเลาเป็นฉลามมังสวิรัติ และฉลามมักจะอิ่มท้องอยู่แล้วจากการกินอาหารต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในทะเลปาเลา

ฉลามปาเลา ยังได้รับเกียรติไปสู่ระดับการทูตระหว่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีขององค์การสหประชาชาติ เนื่องด้วยประธานาธิบดีปาเลาได้รณรงค์ และพยายามปลูกจิตสำนึก ในเรื่องการช่วยกันอนุรักษ์ปลาฉลาม โดยถือเป็นนโยบายต่างประเทศและด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากๆ ของประเทศปาเลา? สำหรับปาเลานั้น มีความตระหนักว่า การคงอยู่ของฉลามจะมีความสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศน์วิทยา ห่วงโซ่อาหาร และความสมดุลของสัตว์น้ำทางทะเลอื่นๆ.... ซึ่งเจตนารมณ์ และวิสัยทัศน์ ของทางการปาเลาในเรื่องฉลามนี้ ถือเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีที่หลายๆ ประเทศ ควรร่วมมือกันปกป้อง และคุ้มครองฉลาม

ประสบการณ์ที่บ้านเราน่าจะเรียนรู้ได้ดีจากปาเลา คือ การมีจิตสำนึกของทางการ ประชาชน และชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล คู่ไปกับการรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะจากการท่องเที่ยว? ซึ่งท้องทะเลและหาดทรายที่ปาเลา ทั้งตามเกาะต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆ ตั้งอยู่เยอะ จะมีความสะอาดมาก โดยผู้คน และชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือร่วมใจไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร น้ำดื่มขวดพลาสติกและสิ่งปฏิกูลลงในทะเล? บนหาดทราย และที่สาธารณะแบบตามอำเภอใจ และมักง่าย

ในงานความสัมพันธ์กับปาเลา ฝ่ายปาเลาสนใจประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งปาเลามองว่าบ้านเรามีความทันสมัยในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป และการเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทย เข้ามาลงทุนในธุรกิจการผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ปาเลา เนื่องจากปาเลามีปริมาณของปลาทูน่าในน่านน้ำปาเลาอย่างอุดมสมบูรณ์ และเพียงต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่า นอกจากนี้ ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ที่น่าจะมีโอกาสดีสำหรับบ้านเรา น่าจะอยู่ในด้านการจัดหายา และเวชภัณฑ์ และการพัฒนาสินค้าชุมชน

สำหรับคนไทยในปาเลา มีจำนวนประมาณ ๑๐-๑๕ คน ประกอบด้วยนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแม่ครัว รับจ้างทั่วไป (นวดสปา) และแม่บ้านที่สมรสกับคนปาเลา โดยมีร้านอาหารไทย (Suriyothai) อยู่ ๑ ร้าน ในโอกาสนี้ ผมได้ขอความร่วมมือจากทางการปาเลาในการให้ความคุ้มครอง และดูแลชุมชนไทย

มีความสุข และภูมิใจครับ ที่เห็นคนไทยในปาเลาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเป็นมิตรกับสังคมปาเลา แม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็ก แต่ก็เข้มแข็ง และดีใจที่พวกเราที่นั่นไม่ลืมเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย ....ไหว้ ยิ้มสยาม น้ำใจ และอัธยาศัยไมตรี...... ผมและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยได้ไปเยี่ยมคนไทย และจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตั้งแต่หนังสือเดินทาง การออกสูติบัตรให้แก่เด็กไทย (ลูกครึ่งไทย-ปาเลา) และการให้ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ

ในโอกาสนี้ ขอฝากย้ำให้พวกเราที่ปาเลาช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟังการเตือนภัยจากทางการปาเลาอย่างสม่ำเสมอ การเตรียมตัวความพร้อม และการระมัดระวังตัว ด้วยการสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับสังคมปาเลา และเพื่อนๆ คนไทย เช่น แบ่งปันประสบการณ์วิธีการหนีภัยขึ้นที่สูง จากคลื่นยักษ์สึนามิให้เพื่อนฝูงและเด็ก ..... หากหนังสือเดินทางของท่านจวนใกล้หมดอายุ (อายุหนังสือเดินทางอย่าให้เหลือน้อยกว่า ๖ เดือน) ขอให้รีบติดต่อกับสถานทูตไทยโดยด่วน?? ไม่ต้องเกรงใจหรือลังเลใจว่าท่านจะอยู่ไกลจากฟิลิปปินส์

ในช่วงปี ๒๕๕๐ ? ๒๕๕๒ ชุมชนไทยในปาเลามีขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คน เนื่องจากมีแรงงานไทยได้เข้าไปทำงานรับเหมาก่อสร้างถนน ให้ทางการปาเลา ซึ่งเป็นแรงงานประเภทมีฝีมือ เช่น ช่างเฉพาะทางและวิศวกร และเมื่อหมดสัญญาการจ้างงาน กลุ่มแรงงานดังกล่าว ได้ไปหางานตามสัญญาจ้างงานใหม่ในแถบตะวันออกกลาง ในช่วงที่แรงงานไทยทำงานที่ปาเลานั้น ผม และสถานทูตไทย ต้องขอปรบมือให้กับการอุทิศตนต่อหน้าที่การงาน และผลงานที่มีคุณภาพของคนไทยกลุ่มดังกล่าว เพราะท่านนำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพพจน์ของประเทศไทยในปาเลา ที่ทางการปาเลาชื่นชมการทำงานของคนไทยที่มีฝีมือ และรับผิดชอบ และสำคัญที่สุด? คือ มีความเป็นมิตรและไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่ชุมชนปาเลา

เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๓ และต้อนรับปีใหม่? ๒๕๕๔? ท่านทูตฝากคำอวยพรให้ชุมชนไทยในปาเลา ด้วยการขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยคุ้มครองให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

**************************

การเยือนปาเลา : มิตรประเทศสำคัญของไทย
การเข้าร่วมงานวันฉลองเอกราชปีที่ ๑๖ ของปาเลาเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
เอกอัครราชทูตไทยถ่ายรูปพร้อมกับประธานาธิบดีปาเลารองประธานาธิบดี และรัฐมนตรีต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ไทย-ปาเลาที่แน่นแฟ้น
การหารือข้อราชการระหว่างเอกอัครราชทูตไทย กับประธานาธิบดีปาเลา
และรัฐมนตรีต่างประเทศ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

และการเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนไทยในปาเลา เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

เชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-ปาเลา
เอกอัครราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ประธานาธิบดีปาเลา
ในโอกาสที่ประธานาธิบดีปาเลาเยือนฟิลิปปินส์เป็นการส่วนตัว
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงมะนิลา เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓