Menu

เกร็ดน่ารู้ ชวนพูดชวนคุยกับภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อก (Tagalog) หรือภาษาฟิลิปีโน (Filipino) เป็นภาษากลางและภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์ ถึงกระนั้นก็ตาม คนฟิลิปีโนส่วนใหญ่จะใช้พูดในตัวเมืองหลวง และตามจังหวัดชานเมืองเท่านั้น ส่วนคนต่างจังหวัดที่อยู่ภูมิภาคอื่นๆ หรือเกาะอื่นๆ จะมีภาษาถิ่นของตัวเองซึ่งไม่ใช่ภาษาตากาล็อก เช่น คนจังหวัดปามปังก้า (Pampanga) จะพูดภาษา คาปามปางัน (Kapampangan) คนจังหวัดอิโลโคส (Ilocos) จะพูดภาษาอิโลคาโน (Ilocano) คนท้องถิ่นเกาะเซบู (Cebu) มีภาษาถิ่นคือเซบวนโน (Cebuano) คนท้องถิ่นจังหวัดอีโลอีโล (Iloilo) จะพูดภาษาอิโลงโก (Ilonggo) เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นที่ทราบกันว่าหากคนท้องถิ่นมะนิลาไปเที่ยวที่เซบู ชาวมะนิลา และชาวเซบูจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกันเลยทีเดียว จึงจะเข้าใจกันได้

ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาในเมืองหลวงหรือหัวเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ได้สนับสนุนให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก ด้วยเหตุผลนี้ ชาวฟิลิปปินส์ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่จึงพูดภาษาอังกฤษคล่อง

เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์เป็นเวลานานหลายปีแล้ว หลายคนน่าจะพูดตากาล็อกได้คล่องแคล่ว และเข้าใจได้มากโขอยู่ ขณะเดียวกัน หลายๆ คนที่อยู่ฟิลิปปินส์มานานแล้ว ก็อาจจะยังไม่เข้าใจภาษาตากาล็อก เนื่องจาก

ก. คำศัพท์ฟิลิปีโนแต่ละคำนั้น เป็นคำหลายพยางค์ ต่างจากภาษาไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียว

ข. ไวยากรณ์ยากและซับซ้อน เช่น มีการผันคำกริยาตามกาลเวลาของ อดีต ปัจจุบันและอนาคต หรือประธานของประโยคสามารถอยู่ข้างหน้า ตรงกลาง หรือข้างท้ายของประโยคก็ได้ ไม่เรียงลำดับแบบภาษาไทย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การหัดพูดภาษาฟิลิปีโนหรือตากาล็อกสำหรับใช้ในบทสนทนาในหลายๆ สถานการณ์กับคนฟิลิปปินส์ อาจเรียกรอยยิ้มและไมตรีจากพวกเขาได้ไม่ยาก เคล็ดลับคือ ขอให้ออกเสียง ร หรือ R และ ซ ส หรือ S ให้ชัดเจนขณะพูด ในโอกาสนี้ ตากาล็อกก๊อกแก๊ก ตอนที่ 1 ขอนำเสนอการสนทนาหัวข้อ “ทักทาย และคำที่ใช้ในบทสนทนาง่ายๆ” ดังนี้

ทักทาย

ไทย
ตากาล็อก อังกฤษ
สวัสดี (ตอนเช้า) มากันดัง อุมากา Good morning.
ตอบรับว่า มากันดัง อุมากา เรน ซาโย
Good morning to you too.
สวัสดี (ตอนบ่าย) มากันดัง ฮาโปน Good afternoon.
สวัสดี (ตอนเย็น) 
มากันดัง กาบี
Good evening.
เป็นไง สบายดีไหม? กูมุสตะ  คา? (ใช้กับเพื่อน) 
How are you?
สบายดีไหมคะ / ครับ กูมุสตะ *โปะ คาโย? (ใช้กับผู้ใหญ่) How are you?
ตอบรับคำทักทาย
สบายดี แล้วคุณล่ะ? มาบูติ อิเกา? I’m fine, and you?
มาบูติ *โปะ บา คาโย?
I’m fine, and you

หมายเหตุ

  • คำว่า *“โปะ” หรือ Po นั้น เป็นคำสร้อยที่ใช้ใส่ในท้ายวลี หรือประโยค เพื่อแสดงความสุภาพอ่อนน้อมของผู้พูดต่อผู้ฟัง เช่นเดียวกับการที่คนไทยเราใช้ “ค่ะ” หรือ “ครับ” ดังนั้น หากเราพูดว่า “มากันดัง อุมากา โปะ” แก่ผู้อาวุโสกว่า ก็จะฟังรื่นหู สุภาพ และเหมาะสมมากขึ้น
  • ส่วนคำว่า “โหะ” หรือ Ho ที่เราอาจได้ยินเพื่อนๆ ชาวฟิลิปปินส์พูดบ่อยๆ นั้น เหมือนกับการที่คนไทยเราพูด “ฮ่ะ” นั่นเอง

คำสำหรับใช้ในการสนทนาง่ายๆ

ไทย
ตากาล็อก อังกฤษ
ใช่ / ใช่ฮ่ะ / ใช่ค่ะ,ครับ
โอะโอ / โอ โหะ / โอ โปะ
Yes.
ไม่ใช่
ฮินดิ
No.
ขอโทษ (ที่ต้องรบกวน)
มาวาลาง-กาลัง / อิกซกิ๊วซ์ Excuse me.
ขอโทษ (เสียใจ)
ซอรี่
Sorry.
ขอบคุณ (มาก) ค่ะ,ครับ
(มารามิง) ซาลามัท โปะ Thank you (very much).
ไม่เป็นไร
วาลัง อนูมาน
You’re welcome.
คุณชื่ออะไร?
อะนง ปางาลาน โม?
What is your name?
ฉันชื่อ ..........
อาโก ซี ................... My name is ………….
เขา / เธอ ชื่อ............. ชา ไอ ซี .............. His / her name is ………..
ฉันเป็นคนไทย อาโก ไอ ไทย / *ไตยแลนเดอร์ I am a Thai.
อาโก ไอ ตากา-ไทยแลนด์ I am from Thailand
ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ ** นะกะตีระ อะโก ดีโตะ I live here.
ฉันเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ นัก อาอาราล อะโก ดีโตะ I study here.
ฉันไม่เข้าใจ ฮินดิ โก นาอิอินตินดิฮัน I don’t understand.
ลาก่อน (เทคแคร์) อิงหงัด
Take care.
ลาก่อน ปาอาลัม
Goodbye.

หมายเหตุ

  • * คนฟิลิปปินส์มักจะใช้คำว่า Thailander หรือ ไตยแลนเดอร์ เรียกคนไทย
  • ** อะโกแปลว่าฉัน สามารถ อยู่ตรงกลาง ขึ้นต้น หรืออยู่ท้ายประโยคได้เช่นกัน คือ อะโก นะกะตีระ ดีโตะ หรือ  ดีโตะ นะกะตีระ อะโก แปลว่า ฉันอาศัยอยู่ที่นี่  เหมือนกัน

ตากาล็อกก๊อกแก๊ก 1 หวังว่าจะทำให้คุณได้เริ่มฝึกคำทักทายง่ายๆ ภาษาตากาล็อก ได้บ้างไม่มากก็น้อย  หากว่าลิ้นออกจะพันกันหรือจำคำพยางค์ยาวๆ ไม่ได้ละก็ วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปีโนออกไปเท่านั้นเอง!!!

โปรดติดตามเทคนิคการพูดอังกฤษโดยใช้สำเนียงฟิลิปีโนได้ในตอนต่อไป อิงหงัด!!!

****************************************