Menu

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลฯ พระสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “ความพอเพียง” ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 หลังจากนั้น พระสงฆ์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที1234567891011121314