Menu
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม
 
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่มูลนิธิเด็กกำพร้า Asociacion de Damas de Filipinas และเด็กกำพร้า โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม