Menu

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม