Menu

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบปะชุมชนไทยในเมืองเซบู ระหว่างการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Radisson Blu นครเซบู เพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางและให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยและนักศึกษาไทยในนครเซบูและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคณะกรมการกงสุล ซึ่งนำโดยนายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล และมี พ.ต.อ. สุรพงศ์ ชาติสุทธิ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลและ กรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วมโครงการด้วย

ออท.ฯ พบปะพูดคุยกับคนไทยที่มาใช้บริการ

บริการจัดทำหนังสือเดินทาง

บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล

ออท.ฯ และคณะ พบปะหารือกับนักศึกษาและคนไทยในเมืองเซบู

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะรองอธิบดีกรมการกงสุลได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ณ Gullas College of Medicine มหาวิทยาลัย Visayas นครเซบูและคนไทยที่ทำงานในนครเซบูกว่า 20 คน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่ขอรับความช่วยเหลือ โดยภายหลังการพบกับนักศึกษาไทย เอกอัครราชทูตฯ และคณะรองอธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับคณะผู้บริหารของ Gullas College of Medicine และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเซบู เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์ไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้สถาบันฯ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยดูแลและแก้ปัญหาของนักศึกษาไทยอย่างเต็มที่ต่อไป 

ออท.ฯ พูดคุยกับนักศึกษาไทยในเมืองเซบู

ออท.ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Gullas College of Medicine และ ตม. เมืองเซบู