Menu

ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคมพร้อมกัน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้มอบอาหารกลางวันจำนวน ๔๕ ชุดแก่เด็กกำพร้าและผู้ดูแลที่มูลนิธิเด็กกำพร้า Asociacion De Damas De Filipinas โดยมีเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (๑๘.๐๐ น. เวลาประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามข้าราชการและพสกนิกรไทยในฟิลิปปินส์ จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามข้าราชการและพสกนิกรไทยในฟิลิปปินส์ จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม