Menu

ข่าวกิจกรรม

อุปทูตฯ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคช่วยเหลือฟิลิปปินส์ จากกรณีพายุไต้ฝุ่น Hagupit

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ อุปทูตฯ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือฟิลิปปินส์จากเหตุภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่น Hagupit โดยมีนาง Linglingay Lacanlale รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านงานบริหารและ นาย Rodolfo Santos อธิบดีด้าน General Administration and Support Services Group กระทรวงการพัฒนาและสวัสดิการสังคมฟิลิปปินส์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่น Hagupit หรือ Ruby ได้พัดเข้าฟิลิปปินส์เมื่อเดือนธันวาคม 2557 และทำความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยเยือนฟิลิปปินส์

13 มีนาคม 2558 - นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยเยือนฟิลิปปินส์

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยเยือนฟิลิปปินส์ คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยเยือนฟิลิปปินส์

ออท. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ Miss Thailand Earth 2014

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย พร้อมด้วยนางซานดร้า ประศาสน์วินิจฉัย ภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวศศิ สินทวี Miss Thailand Earth 2014 ณ ภัตตาคาร Hai Shin Lou เมืองมากาติ ในโอกาสที่เข้าร่วมการประกวด Miss Earth 2014 ที่ฟิลิปปินส์และได้ผ่านเข้ารอบ 16 คนในการประกวดรอบตัดสินเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
1 ธันวาคม 2557

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ในโอกาสเยือนฟิลิปปินส์เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางทหารระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2558 โดย ในการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะหารือลู่ทางความร่วมมือด้านการศึกษาทางทหารกับ Office of the Strategic Studies and Strategy Management (OSSM) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการ (think tank) ของกองทัพฟิลิปปินส์

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท เกซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในฟิลิปปินส์บริจาคเรือจำนวน 32 ลำ ที่ชายหาดบริกิดา โตโลซ่า จ.เลย์เต้ แก่ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะระหว่างกรุงมะนิลาและเมืองทาโคลบัน เรือดังกล่าวผลิตในกรุงมะนิลาและได้รับเงินอุดหนุนในการผลิตจากบริษัทต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์รวมทั้งบริษัท เกซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

ผู้เข้าร่วมในพิธีบริจาคดังกล่าว ประกอบด้วยนายพันฟิโล ลักซอน ผู้ช่วยประธานาธิบดีด้านการฟื้นฟูภัยพิบัติ นายคาลอส โลเรโต รองผู้ว่า จ.เลย์เต้ นายเรเมดิออส แอล เพทิลิอา นายกเทศมนตรีเมืองปาโล นายเพลาจิโอ อาร์ เตกซอน นายกเทศมนตรีเมืองตาเนาวัน นายเออร์วิน ซี โอกานา นายกเทศมนตรีเมืองโตโลซ่า นายริก เจนนิงส์ ประธานหอการค้าอเมริกันในฟิลิปปินส์ นายเอ็บ ฮินช์คลิฟ ผู้อำนวยการใหญ่หอการค้าอเมริกันในฟิลิปปินส์ นายจุน ซาลิปซิป ผอ.ใหญ่มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในฟิลิปปินส์ และน.ส.พันทิพา มูลศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด

EGCO Group Participation in Typhoon Haiyan EGCO Group Participation in Typhoon Haiyan

EGCO Group Participation in Typhoon Haiyan EGCO Group Participation in Typhoon Haiyan

EGCO Group Participation in Typhoon Haiyan