Menu

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าสำนักงาน และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ การต้อนรับนาย Fidel Valdez Ramos  ประธานาธิบดีคนที่ 12 แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ต่อมาในวันเดียวกัน นาง Cynthia Aguilar Villar วุฒิสมาชิก ประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านความยุติธรรมในสังคม สวัสดิการและการพัฒนาชนบท ได้มาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

13456789101112131415

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น.นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าสำนักงาน และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนายเบนิกโน  เอส. อาคีโน ที่สาม (Benigno S.Aquino III) ประธานาธิบดีคนที่ 15 แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมา ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 123456789

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงาน และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนาง Gloria Macapagal Arroyo ประธานาธิบดีคนที่ 14 แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

12345789101112

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงาน และลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนาง Leni Robredoรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 


12345678910111213

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เวลา 17.00 น. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และภริยา ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ก่า ization  ได้นำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในฟิลิปปินส์ และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ รวมทั้งคนไทยในฟิลิปปินส์ และชาวต่างชาติที่เคยทำงาน/พำนักอยู่ในประเทศไทย  กว่า 400 คน ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

132436571091112131415171618