Menu

?อาจารย์หมู? เป็นชื่อที่พวกเราคนไทยในฟิลิปปินส์ คนในวงการกีฬาของฟิลิปปินส์เรียกขานและให้ความเคารพอย่างสูง หากเอ่ยชื่อของ ?ไอ้หมูแข้งทอง? หรือ ?ผุดผาดน้อย วรวุฒิ? คงเป็นที่ประจักษ์รู้จักกันดีแก่แฟนมวย คนไทย เซียนมวย และลูกศิษย์หลายๆ ชาติ ของอาจารย์หมูที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ หลายๆ ทวีป

อาจารย์หมู ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสมาคมมวยไทยแห่งฟิลิปปินส์ ให้มาเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น แก่นักกีฬาทีมชาติของฟิลิปปินส์ประมาณปี ๒๕๕๐ และได้ทำงานกับสมาคมฯ จนถึงช่วงต้นปี ๒๕๕๓? และขณะนี้ได้กลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทย แต่ก็ยังขยันขันแข็งอยู่ในแวดวงมวยไทยของบ้านเรา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่เยาวชนและนักมวยรุ่นน้องๆ โดยในระหว่างที่อยู่ในฟิลิปปินส์ อาจารย์ฯ ได้พาทีมมวยไทยสมัครเล่น ของนักกีฬาฟิลิปปินส์ทั้งชายและหญิงไปแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ตั้งแต่ซีเกมส์ครั้งที่ ๒๔ ที่ประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๐ และซีเกมส์ครั้งที่ ๒๕ ที่ลาว เมื่อปี ๒๕๕๒ ตลอดจนกีฬามาเชี่ยลอาร์ต ในประเทศต่างๆ

ด้วยชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในฝีมือแม่ไม้มวยไทยและความเป็นมืออาชีพ อาจารย์หมู ได้รับความเคารพยกย่องจากทั้งสมาคมกีฬาของฟิลิปปินส์และนักกีฬาเอง รวมทั้งแฟนมวยในการถ่ายทอดความรู้ สอนวิทยายุทธ และเป็นครูมวยไทยชั้นเลิศ กอปรกับการครองตนที่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเป็นนักกีฬาที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติดและการพนัน? จึงทำให้อาจารย์หมูประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งเป็นคนธรรมดา ในการเป็นนักมวยไทยอาชีพ และการเป็นครูมวยไทยชั้นบรมครูในประเทศต่างๆ ตั้งแต่สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สวีเดน จนมาถึงฟิลิปปินส์

นอกจากการทำงานกับสมาคมกีฬาของฟิลิปปินส์แล้ว อาจารย์หมูพร้อมกับสมาคมมวยไทยฟิลิปปินส์ยังร่วมมือกับสถานทูตไทย และบริษัทปตท.ประจำฟิลิปปินส์ในการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวและมวยไทยให้แพร่หลาย ในสังคมฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่งานสงกรานต์ งานวันกองทัพไทยและงานฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในกุศโลบายของการทูตเชิงกีฬา ซึ่งส่งผลให้ มวยไทยไม่เพียงเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม และการยอมรับจากชาวฟิลิปปินส์ แต่ยังช่วยเชื่อมมิตรภาพระหว่างคนไทยกับชาวฟิลิปปินส์ ผ่านศิลปะมวยไทย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีในชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนไทยกับสังคมฟิลิปปินส์โดยผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ

จากความสำเร็จของการทำงานในแวดวงกีฬามวยไทยในฟิลิปปินส์? จึงทำให้อาจารย์หมูเปรียบเสมือนเป็นทูตสันถวไมตรีของประเทศไทย ในกีฬามวยไทยในฟิลิปปินส์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างมิตรประเทศไทย ในสังคมฟิลิปปินส์ ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่เอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทยในกีฬาประจำชาติไทย สู่ประเทศฟิลิปปินส์

**************************